Kupovna 2-s stana u Kolubari 2 ili u novijoj gradnji