Kupovina kuće sa 2 nezavisna stana ili 2 kuće na nezavisnom placu